Saker til behandling:
Årsberetning – regnskap – budsjett –
innkomne saker – valg.

Saker som ønskes behandlet, må sendesstyret innen 20. februar 2019
altaogomegn@naf.no

 

Velkommen!

Mvh
Styret