Sikker på sykkel informasjon til eleven og lærern!

Det ble sendt ut invitasjon til Alta kommune sin sykkelkoordinator 13.06.18. Som vil vidre kontakte sine skoler med klassetrinn 4, 5 og 6 klassetrinn.

 

Vi ønsker en tilbakemelding fra skolene i år at de vil delta med at det sendes en epost til kontaktpersonen i våres lokalavdeling innen utgangen av uke 11.

 

Vi vil påminne skolene at de 2 beste guttene og 2 beste jentene fra sine skoler må være hos oss innen uke 20!

Tips til skolene:
-Husk at prøvene på sykkel kan selv lages enkle med lett tilgjengelig utstyr og markører
-Sykkelprøven kan holdes innendørs hvis været ved skolen ikke tillater det.
-Informasjon, tips og matriell til utskrift finnes på siden sikkerpåsykkel.no

 

Vi vil selv avholde distriktsfinalen i uke 21/22.
Vinnern 1 gutt og 1 jenta av distriktfinalen, vil bli sendt til landsfinalen  9. juni 2018, LetoHallen, Dal på Romerike.

Vi sender elev med en ledsager hver til oslo, hvor NAF sentralt ordner transport, kost og losji under arr. som vi dekker

Kontaktperson for lokalavdelingen i Alta og omegn er:
Ken Roger Småvik-Jensen
Tlf: 917 51 021
Epost: kenroger@smje.no