Her fra påskeaktiviteten.

Fra årsmøtet 2017 på NAFsentret.

Foran fra v. John Erik Nilsen og Stein Hardeng. Bak fra v. Tor Lein Stenberg, Vidar Holum, Lars Faale og Nils Sørensen.