Utsettelse av årsmøtet som skulle avholdes 18 mars 202

Med bakgrunnen i det svingende smittetrykket og hyppige nedstenginger i Asker og Bærum samt Viken  

er vi også i år nødt til å utsette årsmøtet.

Vi beklager dette sterkt med bakgrunn i alle forberedelser og annonser som er rykket inn i Budstikka.

Ny dato for årsmøtet er tirsdag 11 mai 2021 samme tidspung som angitt i annonsen.

Utsettelsen blir bekjentgjort her på våre websider og Facebook.