Kommunestyrene rundt Oslo skal behandle og debattere Oslopakke 3 og nytt trafikantbetalingssystem og nye bomsnitt (et bomsnitt er et betalingspunkt langs veien).

De fire lokalavdelingene i NAF i Osloregionen har gått sammen om et brev til samtlige berørte kommunestyrer, og ønsker å komme med sine kommentarer:

«Vi sender dette brevet fordi vi har funnet det vanskelig å delta i prosessene opp mot den forestående behandlingen. Prosessene er opplevd som lukkede da høringene har vært forbeholdt forvaltningen. Berørte brukergrupper er ikke innbudt til å komme med sine syn underveis.» heter det blant annet i brevet.

Les mer her....