Nr 2 fra v vårt hovedstyre medlem Margaretha Lein Stenberg

Visepresidet Stig Wettre-Johnsen

Fra v våre æresmedlemmer Jan Eyolf Brustad og til h Odd Samuelsen