NAFs medlemmer er trafikanter. Med dette som bakteppe har NAFs landsmøte vedtatt ny formålsparagraf. Her legger vi vekt på at vårt fremste oppdrag er å ivareta medlemmenes behov som trafikant (bilist, motorsyklist, syklist, fotgjenger og kollektivbruker). NAFs nye formålsparagraf sier at organisasjonen skal drive samfunnspåvirkning for å sikre trygg, effektiv og miljøvennlig samferdsel.

Asker og Bærumsbenken.

Nils W. Sørensen, Vidar Holum og Margaretha Stenberg i landsmøtesalen.

Salen samler representater for 73 avdelinger, hovdstyret og administrasjonen.

Vi gjorde et godt valg, ny inn på varaplass Margaretha Stenberg, her sammen med fra v. Stig Wettre-Johnsen, Finn Wollebæk og President Odd Samuelsen til h.