Resolusjon fra NAFs landsmøte:  Biler kan redde liv

 NAF ønsker økt fokus på nullvisjonen. Målet er null drepte og hardt skadde i trafikken. Det er behov for raskere å fase inn biler med høyere innebygget sikkerhet. Dette bidrar til å forhindre ulykker og redusere skadeomfanget når de først oppstår. Bilavgiftenes innretning er viktig for en sikker bilpark.

NAF ønsker økt fokus på nullvisjonen. Målet er null drepte og hardt skadde i trafikken. Det er behov for raskere å fase inn biler med høyere innebygget sikkerhet. Dette bidrar til å forhindre ulykker og redusere skadeomfanget når de først oppstår. Bilavgiftenes innretning er viktig for en sikker bilpark.
Regjeringen har varslet en helhetlig gjennomgang av bilavgiftene. Det gir en god anledning til både å innrette avgiftene slik at NAFs mål om flere trafikksikre biler kan nås, samtidig som klimautslippene og lokal luftforurensing kan reduseres. For å oppnå dette vil NAF foreslå følgende:
- Økningen i bruksavgiftene de siste årene gjør at kjøpsavgiftene må reduseres for å øke utskiftingen av den gamle bilparken.
- Redusere vektavgiften, noe som gir rom for økt innebygd sikkerhet i bilene.
- Øke vrakpanten slik at gamle biler med lav sikkerhet og høye utslipp skiftes ut.
- Redusere omregistreringsavgiften ytterligere.
Det er store endringer som har skjedd både innenfor sikkerhet og utslipp de siste ti årene, men den norske bilparken er blant Europas eldste. Ny sikker teknologi må gis insentiver slik at de tas i bruk enten det gjelder sikkerhet eller forurensning. De norske elbilfordelene har vist hvordan en aktiv avgiftspolitikk kan fungere positivt for sammensetningen av bilparken og bør forsterkes i årene fremover. En kombinasjon av å redusere vektavgiften samtidig som ny teknologi fortsatt fritas for avgifter, vil gjøre det mulig å fornye bilparken raskere. På denne måten kan trafikksikkerheten styrkes samtidig som utslippene både globalt og lokalt reduseres.

Haugesund, 25. april 2015

Fra v. Petter Fausko, Nils W Sørensen og Vidar Holum

 

 Fra Landsmøtesalen.

 

President Odd Samuelsen på talerstolen.