NAF mener regjeringen må sette ned avgiftene på drivstoff og jobbe for lavere strømpriser slik at det blir billigere å lade elbilen. (Foto: NAF) 

Som en organisasjon for nær 500 000 trafikanter over hele landet kjemper NAF for en trygg, enkel og miljøvennlig hverdagsreise for alle. 

Økte drivstoffpriser, rekordhøye strømpriser og dyrere kollektivbilletter gjør helt nødvendige hverdagsreiser dyrere. Dette skjer samtidig som rentene og matprisene øker. Mange opplever trangere økonomi enn før. 

De neste fire årene skal det selges 500 000 nye elbiler. Mange skal bli elbilist for første gang. Da må det bli enklere å hurtiglade, og det må innføres tydeligere krav til hvordan rekkevidde og ladefart på elbiler markedsføres. 

NAF har derfor følgende krav: 

  • NAF krever at regjeringen innfrir løftene fra regjeringserklæringen om å sette ned drivstoffavgiftene. I dag utgjør særavgiftene og moms til staten rundt halvparten av pumpeprisen. 
  • Det bør innføres mer fleksible periodebilletter for kollektivreiser, som gjør det mer attraktivt å kombinere kollektivpendling og hjemmekontor. 
  • Det må innføres tydeligere krav til hvordan rekkevidde og ladefart på elbiler markedsføres, slik at forbrukeren kan ta bedre og mer informerte valg. 
  • Politikerne må ha en aktiv politikk for å sikre at husholdningene opplever reduserte strømutgifter for å gjøre det billigere å lade elbilen. Det må bli minst like enkelt å hurtiglade som å fylle bensin og diesel. 

Vedtatt av NAFs landsmøte på Geilo 7.5.2022 

Asker og Bærums delegater: Geir Lundahl, Stein Hardeng og Vidar Holum.

Ordførerpanelet med ordfører Stig Wettre Johnsen i midten.

Ordfører Stig Wettre Johnsen takker av president Frederick Andersen for lang innsatts for NAF.

Må mimre litt med den gamle fin veitjenestebilen til NAF avd. Oslo.

Landsmøte salen med nesten 70 lokalavdelinger i hele Norge.