Nå gir NAF avd. Asker og Bærum ut gratis skilt som oppfordrer bilistene til å vise hensyn til barna. Skiltet er myntet på bilistene og skal gjøre de oppmerksom på at det er barn som leker i området, og minne om at det er viktig å ta det med ro for å forhindre ulykker. 

– Veien er en farlig lekeplass for barna, og det er viktig å huske at barn ikke oppfatter og vurderer farer på samme måte som voksne, dette må bilistene ha i bakhodet når de kjører. Barn har ikke de samme forutsetninger som voksne i trafikken, de er lavere og har dårligere oversikt, og har enda ikke utviklet evnen til å vurdere avstand. Når man ikke kan vurdere avstand, kan man heller ikke vurdere hastighet – faktisk ikke en gang vite hvilken vei en bil eller sykkel kjører. I tillegg mangler barn kunnskap om trafikkregler og erfaring i trafikken, og på bakgrunn av dette er det de voksne som må ta ansvar for barnas sikkerhet i trafikken. 

Utdelingen av «Vis hensyn, barn leker!» -skiltene er et trafikksikkerhetstiltak for å synliggjøre barna i trafikken, og utgjør et av flere viktige trafikksikkerhetstiltak NAF avd. Asker og Bærum tilbyr.

De som ønsker skilt kan ta kontakt med NAF avd. asker og Bærum på post@nafab.no  Skiltene er forbeholdt de to kommunene Asker og Bærum. 

Vi deler ut skilt så langt lageret rekker, « førstemann til mølla» prinsippet gjelder.

Skiltene er produsert for oppsett i privat vei, i nærheten av barnehager, private vel- og borettslag. Skiltet må ikke settes opp ved/på offentlig vei eller i nærheten av offentlig vei slik at det kan skape trafikkfarlige situasjoner.

Skiltet hentes etter avtale på NAF senteret i Sandvika i åpningstid og mottaker må selv henge opp skiltet (skruer og oppheng følger med)