Det må tenkes nytt! Køene på Røykenveien vokser og vokser. Skolebarna sliter med farlige kryss og mange nesten-ulykker. 
NAF går derfor sammen med FAU på Heggedal skole og aktører i lokalmiljøet for å få på plass en ny løsning som er tilpasset folks behov, og ikke legger til rette for økt gjennomgangstrafikk.