Lørdag 12.april vil NAF Asker og Bærum ha en påskekampanje i samarbeid med Statoil. I sammenheng med påskestarten 2014 vil det bli delt ut påskebrosjyrer og andre trafikksikkerhetsmessige produkter til forbipasserende.