Styreleder Stig Wettre-Johnsen ønsket velkommen og ledet årsmøtet.

¤          Innkallelsen ble godkjent og styreleder erklærte årsmøtet for lovlig satt.

¤          Det var ikke kommet inn saker til styret som ønsket tatt opp på dette  årsmøtet.

¤          Jan Andresen  & Svein Raaen ble valgt til å telle opp stemmer ved en eventuell skriftlig avstemming og til å underskrive protokollen.

¤          Styrets årsberetning for 2012 ble godkjent, etter besvarte spørsmål.

¤          Årsregnskapet for 2012 og revisors beretning ble utdelt og lest og regnskapet ble deretter godkjent.

¤          Styreleder gjennomgikk styrets budsjett forslag for 2013, budsjettet er en rettesnor for avdelingens styre og budsjettet ble tatt til etterretning.

¤          Valgene ble ledet av valgkomiteens formann Karsten Haanes.

         RESULTATET AV VALGENE BLE:

            Styret:                        Stig Wettre-Johnsen          styreleder                   Gjenvalg for 2 år

                                               Vidar Holum                         styremedlem            ikke på valg

Petter A. Haugen                styremedlem               ikke på valg

Margaretha Stenberg        styremedlem               Gjenvalg for 2 år 

                                               Bernt Kollevold                   styremedlem            Gjenvalg for 2 år                                          Nils W. Sørensen          styremedlem               Ny for 2 år

 

Lars Faale                         1. varamann               Gjenvalg for 1.år

                                               Cecilie Bøe Kristiansen         2. varamann            Ny for 1. år

                                               Tor Lein Bastiansen 3. varamann          Ny for 1. år

 

            Representanter til

            Landsmøtet:               Vidar Holum

                                               Margaretha Stenberg

                                               Nils W. Sørensen

                                               Petter A. Haugen                 varamann

            Revisor:                     AB Revisjon AS                    Gjenvalg for 2013

                                               Trond Nitschke

 

 

 

 

            Valgkomité:               Karsten Haanes                  ikke på valg

                                               John Erik Nilsen                  ikke på valg

                                               Finn Wollebæk                     gjenvalg for 2013-2014

 

            Alle ble valgt med akklamasjon.

Stig Wettre-Johnsen avsluttet årsmøtet med å takke våre ildsjeler som i mange år har lagt ned et kjempearbeid i vårt prosjekt Rally Telemark på Notodden i samarbeid med NAF avd. Notodden.

Videre orienterte han generelt fra avdelingen og fra Forbundet om saker av interesse for de fremmøtte og avslutningsvis takket han for fornyet tillit.

        Sandvika 14. mars 2013   

Jan Andresen                                                         Svein Raaen