2020 blir et spesielt år pga. pandemien og de fleste arrangemnter er blitt avlyst. Vi hadde et stort håp til høsten og en bedring, men slik ser det desverre ikke ut nå.

Hilsen Vidar Holum leder.

På grunn av utsettelsen av årsmøtet pga. koronasituasjonen har styret allerede påmeldt tre delegater til Landsmøtet. Delegatene er Vidar Holum, Stein Hardeng og Geir Lundahl. Hjemmeværende vara er Fredrik Larsen

Trafikksikkerhetsarbeidet:

Avdelingen har i år hatt mange tilbud hvor målet har vært å gi medlemmene bistand og øke den tekniske standarden på medlemmenes biler. Vi har også hatt flere kurstilbud med variert oppslutning.

Årets store fokus har vært på «Hjertet i halsen» som er et prosjekt som er landsbasert. Vår avdeling har rettet fokuset mot et problemfylt kryss i Heggedal. Det har vært mye kontakt med lokale trafikksikkerhetsgrupperinger, kommune og fylkeskommune.

 

Påskeaksjonen 13.april i samarbeid med Circle K var en fin synliggjøring av NAF totalt, vår avdeling hadde ansvaret på Circle K i Sandvika med godt besøk av fornøyde trafikanter, både medlemmer og ikke-medlemmer.

Medlemstilbudene  «Før ferie-sjekk» og – «Høst og vintersjekk»  ble arrangert som en-kvelds arrangement,  i 2019 ble arrangementene gjennomført som  medlemstilbud på trafikkstasjonen på Billingstad . Oppslutningen på begge sjekkene var veldig bra med lange ventekøer.

Poleringskursene i vedlikehold, vår og høst, har fortsatt bra interesse fra alle kategorier av våre medlemmer.   Dette medlemstilbudet gjennomføres på vårt NAF – Senter.

Avdelingen startet i 2014 et pilotprosjekt med undervisning i trafikksikkerhet på en barneskole i Bærum. Dette ble meget godt mottatt og prosjektet har fortsatt med noen besøk på barneskoler i Asker og Bærum.

Avdelingen gikk i 2017 til anskaffelse av en kollisjonssimulator til bruk på stander og events i regi av avdelingen og andre. Den ble mottatt i juni 2017og har allerede blitt brukt flere ganger i både 2017 , 2018 og 2019

NAF Dagene ble i 2019 lagt til Påskeaksjonen på Cirkle K Sandvika lørdag 13.april.

I 2015 startet avdelingen også opp Seniorkurs.  I 2019 er dette blitt videreført med fulle kurs og ventelister.

Avdelingen har også i 2019 delt ut refleksbrikker. Nye refleksbrikker og bånd er anskaffet og bærer våre respektive logoer.

Alle våre medlemstilbud har vært annonsert i Budstikka, på våre hjemmesider, vår facebookside og i vår trykksak ”Lokale Medlemsfordeler”. Denne inneholdt også avdelingens aktivitetsplan for 2019.

Samarbeidet med forbundets tekniske avdeling, vårt NAF- Senter, lokale verksteder, politiet, kommunene og trafikkstasjonene har også i 2019 vært gunstige for avdelingens medlemmer.

NAF Asker og Bærum hadde pr. 31.12.2019          19 867 medlemmer