Etter  mange års arbeid for å etablere et NAF- Senter i Asker og Bærum kan vi nå snart vært i Finstadgården i 10 år. Tilbakemeldinger bekrefter at
medlemmene i Asker og Bærum har satt pris på å få sitt eget NAF –
Senter. Senteret er bra bemannet, dette har medført kortere ventelister
for å få utført tekniske tjenester på vårt senter.

Alle kurs og aktuelle medlemstilbud blir lagt til vårt NAF- Senter, dette bidrar til å synliggjøre NAF og NAF - Senteret på en positiv måte i Asker og Bærum. Forholdet til den lokale bilbransje er tilfredsstillende og kommunikasjonen mellom vårt senter og bransjen i Asker og Bærum er  bra.  

 

Våre
årlige aktiviteter og medlemstilbud har blitt svært godt mottatt av
våre medlemmer, samtidig som både Budstikka og Nytt om Bil  gir
avdelingen meget bra spalteplass som bidrar til å synliggjøre våre
medlemmsaktiviteter i NAF i Asker og Bærum på en god måte.