Trafikken i Dragveien ved Kiwi-butikken er til tider kaotisk. Den erfarne trafikkplanleggeren Tom Linderud mener det er overmodent å gjøre noe med krysset.

FOTO: KARL BRAANAAS

Les mer her:

Kortsiktige tiltak som 40-sone og miljøgate forbi Heggedal kan bli en realitet. Det er ordføreren i Asker og fylkesråden i Viken enige om.

Etterlyser bedre skilting og oppmerking langsveiene

Røykenveien kan bli utstillingsvindu i Viken.

Noe må skje her.

Vil ha "Kjøttbeinrundkjøring" i dette krysset...