Den enorme trafikkveksten i Asker leder til en nødvendig diskusjon om innfartsparkering, les mer her...

NAF-skepsis til bom på Fekjan.

Styreleder Stig Wettre-Johnsen i NAF Asker og Bærum mener rushtidskøen i Fekjan i Asker illustrerer behovet for ny E18.

Vil heller satse på å bedre tunnelsikkerheten

Men styreleder Stig Wettre-Johnsen tror mest på å forbedre Oslofjordtunnelen. Han vil ikke helt utelukke muligheten for tungtrafikknekt på E18. Et slikt tiltak må uansett vurderes svært grundig før det eventuelt vedtas.

Vil beholde belønning for elbiler

 NAF-leder Stig Wettre-Johnsen til Budstikka: – Dieselnekt er politisk Berlinmur klikk og les mer....   

Dieselnekt er politisk Berlinmur.      
Dieselbiler kan få kjøreforbud inn til Oslo på dager med høy forurensning. – En politisk Berlinmur, sier Stig Wettre-Johnsen, leder for NAF Asker og Bærum.

Stig om bompenger som politikerene vil
3 doble på E 18.... 14 jan 2015

NAF-leder Stig Wettre-Johnsen synes det er helt feil å skulle tredoble bompenge-avgiften for dieselbiler.

Rett før nyttår fikk politikerne i Oslo og Bærum klar tale fra forskere i Norsk institutt for luftforskning (Nilu): Det kreves drastiske tiltak for å bedre luftkvaliteten i Oslo og Bærum.

Advarer mot p-avgift for pendlere...

Stig mener om kjøreskoler...

Stig mener om E 18...

(FOTO: PER ERIK HAGEN)