Den enorme trafikkveksten i Asker leder til en nødvendig diskusjon om innfartsparkering, les mer her...

NAF-skepsis til bom på Fekjan.

Styreleder Stig Wettre-Johnsen i NAF Asker og Bærum mener rushtidskøen i Fekjan i Asker illustrerer behovet for ny E18.

Vil heller satse på å bedre tunnelsikkerheten

Men styreleder Stig Wettre-Johnsen tror mest på å forbedre Oslofjordtunnelen. Han vil ikke helt utelukke muligheten for tungtrafikknekt på E18. Et slikt tiltak må uansett vurderes svært grundig før det eventuelt vedtas.

Dieselnekt er politisk Berlinmur.      
Dieselbiler kan få kjøreforbud inn til Oslo på dager med høy forurensning. – En politisk Berlinmur, sier Stig Wettre-Johnsen, leder for NAF Asker og Bærum.

Advarer mot p-avgift for pendlere...

Stig mener om kjøreskoler...

Stig mener om E 18...

(FOTO: PER ERIK HAGEN)