Hvilke veier bør åpnes før tiden?

E18 i Vestfold åpnes fire måneder før planlagt. Hvilke hovedveier mener du bør fremskyndes?

Les mer her...