NAF bilteknikk sentralt vil evaluere etter at prøveprosjektet med NAF verksted er over, for å se om det er liv laga for kanskje starte opp tilsvarende i Arendal.

Ved eventuelt renovering/oppgradering av bygget vil lokalavdelingen bli involvert.