Valgkomiteens innstilling 2018

Eldar Aas Leder Ikke på valg

Helga Raudsandmoen Nestleder Ikke på valg

Grunde Gjertsen Gjenvalg 2 år

Tore Svensen Gjenvalg 2 år

Frode Terkelsen Ny 2 år

Jarle Andersen Ny 1 år

Vara:

Tore Bjørn Torbjørnsen Hovde Ny 2 år

Linn Huseby Ny 2 år

E. Eystein Loftesnes Gjenvalg 1 år

Trafikksikkerhetskomiteen:

Grunde Gjertsen Ikke på valg

Monika Bredsten Ikke på valg

Eldar Aas Ikke på valg

Gerd Lorentzen Ikke på valg

Espen Torkildsen Ikke på valg

Wenche Andersen Gjenvalg 2 år

Terje johannessen Gjenvalg 2 år

Ronald seterøy Gj envalg 2 år

Kjell Thorbjørnsen Gjenvalg 1 år

Ivar Solheim Gjenvalg 1 år

Tore Bjørn Thorbjørnsen Hovde Ny 2 år

Jannicke Sommer-Eklund Ny 2 år

Andreas Fasting Ribe Ny 2 år

Valgkomitee har bestått av; E. Eystein Loftesnes, Olav Bie og Helga Raudsandmoen

Valgkomitee: E. Eystein Loftesnes gjenvalg , Ronald Seterøy 2 år + 1 fra styret.