Innstilling til valgkomiteen i NAF Aust-Agder til årsmøtet 11 mars 2020

Styret:

Leder: Eldar A. Aas ikke på valg

På valg: Grunde Gjertsen 2 år.

Gjenvalg Tore Svensen 2 år

Gjenvalg Frode Terkelsen 2 år.

Gjenvalg Linn Huseby 1 år.

Ny Beate Nybø Bjelland 1 år

 Varamenn: Tore Bjørn T. Hovde , E. Eystein Loftesnes . Begge gjenvalg 1 år.     

 

 

Trafikksikkerhetskomiteen

Ikke på valg: Grunde Gjertsen, Dag Tjomstøl, Kjell Thorbjørnsen, Ivar Solheim

På valg: Terje Johannessen 2 år

Gjenvalg Tore Bjørn T. Hovde 2år

Gjenvalg Jannicke Sommer-Eklund 2år

Gjenvalg Andreas Fasting Ribe 2 år

Ny; Øyvind Olafsen

Ny; David Karsten Andersen

Ny; John Solberg

Valgkomiteen: E. Eystein Loftesnes 1 år, Kirsti Holden 2 år