Innstilling til valgkomiteen i NAF Aust-Agder til årsmøtet 26. mars 2019

Styret:

Leder:                 Eldar A. Aaas            2 år

Styremedlem som ikke er på valg;   Grunde Gjertsen, Tore Svensen,  Frode Terkelsen    

Styremedlem :  Monica Bredsten     2 år

Styremedlem :  Gerd Lorentzen.       2 år

 

Vara som ikke er på valg; Tore Bjørn T. Hovde ,   Linn Huseby                                        

  1. Eystein Loftesnes 2 år

Trafikksikkerhetskomiteen

Jarle Andersen                            2 år

Grunde Gjertsen                                  2 år

Monika Bredsten                                 2 år

Eldar A. Aas                                           2 år

Gerd Lorentzen                                   2 år

Dag Tjomstøl                                        2 år

Kjell Torbjørnsen                                 2 år

Ivar Solheim                                         2 år

Wenche Andersen                               ikke på valg

Terje Johannesen                                   ”

Ronald Seterøy                                       ”

Tore Bjørn T. Hovde                              ”

Jannicke Sommer- Eklund                   ”

Andreas Fasting Ribe                            ”

 

Valgkomiteen: E. Eystein Loftesnes 2 år, Ronald Seterøy er ikke på valg