Årsmøte for 2016 ble avholdt torsdag 18. februar på Kroverten.

Følgende styre er valgt i lokalavdelingen for 2016:

Leder Eirik Eystein Loftenes

Nestleder Olav Bie
Kasserer Tore Svensen
Sekretær Grunde Gjertsen
Webansvarlig Mette Albrechtsen
Styremedlem Jarle Andersen
Styremedlem Jan Erland Olsen

Trafikksikkerhetskomitè Wenche Andersen

Varamedlem Frode Terkelsen

Varamedlem Eldar Aas


NAF Motorsport Tor Erik Ustad
NAF MC Kirsti Holden