Årsmøte for 2016 ble avholdt torsdag 18. februar på Kroverten.

Følgende styre er valgt i lokalavdelingen for 2016:

Leder Eirik Eystein Loftenes

Nestleder Olav Bie
Kasserer Tore Svensen
Sekretær Grunde Gjertsen
Webansvarlig Mette Albrechtsen
Styremedlem Jarle Andersen
Styremedlem Jan Erland Olsen

Trafikksikkerhetskomitè Wenche Andersen

Varamedlem Frode Terkelsen

Varamedlem Eldar Aas


NAF Motorsport Tor Erik Ustad
NAF MC Kirsti Holden

Valgkomiteens innstilling 2017

Eldar Aass                             leder                           ny

Grunde Gjertsen                    styremedlem              på valg

Tore Svensen                         styremedlem              på valg

Jan Erland Olsen                   styremedlem              ikke på valg

Mette H. Albrechtsen            styremedlem              ikke på valg

Helga M. Rausandmoen        styremedlem              ny

Vara:

  1. Frode Terkelsen                 velges for 1 år
  2. Eirik Eystein Loftesnes     velges for 1 år
  3. Jarle Andersen                   velges for 1 år

Trafikksikkerhetskomiteen:

Grunde Gjertsen                    på valg                                                                           

Kjell Thorbjørnsen                ikke på valg

Wenche Andersen                 ikke på valg   

Ivar Solheim                          ikke på valg                           

Monika Bredsten                   på valg

Terje Johannessen                 ikke på valg

Martha Kjeldsen                    ikke på valg   

Ronald Sæterøy                     ikke på valg                           

Eldar Aass                              på valg

Stig Terkelsen                        ny

Gerd Lorentzen                      ny

Valgkomitee, har bestått av Kjell Thorbjørnsen, Anne-Cathrine Nygård og E. Eystein Loftesnes