Dekkskift blir blir avholdt torsdag 03. november på NAF-senteret på Stoa, for medlemmer, eldre og uføre! Vi oppfordrer om å stille opp fra kl 1600. Vel møtt!