NAFs Landsmøte ønsker blant annet en landsdekkende debatt som ser kollektivtransport og vegnettet i sammenheng. Vi må tenke på hele samferdselssektoren og ikke enten vei, jernbane, T-baner, trikker eller busser.

Landsmøtets resolusjon sier følgende: 
NAF har folket i ryggen når vi etterlyser større gjennomføringsevne i norsk samferdsel. Det går for sakte å planlegge og bygge norske veier og jernbane.