Arrangementet starter i Rådhuset kl.17:00 og forflytter seg til Korskirken med fakkeltog.  Vi minnes de som har gått bort i trafikken i Hordaland, og samles for å vise medfølelse og omtanke for de som sitter igjen. Alle som føler seg berørt er hjertelig velkommen til markeringen.  

Program: 
17:00 – 18:00 Rådhuset i Bergen. Appell ved ordfører og region-veisjef, musikalske innslag og enkel servering.
18:00 – 18:30 Fakkeltog fra rådhuset til Korskirken. Kortesje ved nød-etatene.
18:30 – 19:45 Minnemarkering i Korskirken. Sang v/Sola Fide, navnelesning og lystenning for de omkomne i 2015 ved nød-etatene. Skriftlesning og blomsternedleggelse. 

Arrangementet er et samarbeid mellom ATL, Bergen kommune Trafikketaten, Bergen brannvesen, Bjørgvin Bispedømme, Gjensidige forsikring, Haukeland Universitetssykehus ambulansetjenesten, Hordaland fylkeskommune, Hordaland politidistrikt, NAF, NLF, NMCU, Røde Kors Hjelpekorps, Statens vegvesen og Trygg Trafikk.