Kursinnhold: 
Kurset holdes av erfarne NAF instruktører og vil ha en teoretisk del med fokus på trafikksikkerhet, og en praktisk del der ungdommen får øve seg på glatten.

Tid og sted: 
Lørdag 11.oktober kl. 13 - 16 på NAF øvingsbane på Sekkingstad. 

Påmeldingsfrist 8.oktober:
Tlf. 55 17 55 80 eller per e-post bergenogomegn@naf.no

Deltakerne må ha sertifikat og egen bil. Servering av pizza ved kursstart.