Arrangementet er en felles sosial langtur for klubbens medlemmer med overnatting, kjøretrening landevei og bane etter mønster fra tidligere turer.