Det vil bli reklamert for årets glattkjøringskurs for ungdom.