Et EU-direktiv som trådte i kraft i 2012, fastslo at det ikke lengre er krav til dette. 

Direktivet overstyrer kjøretøyforskriften, og derfor er det ikke sikkert at dagens moderne biler har baklys som tennes automatisk.
Det er flere grunner til at NAF mener dette er problematisk. Norge har lange tradisjoner for automatisk tenning av lys foran og bak når motoren startes, og vi har vær- og kjøreforhold samt topografi som er mer krevende enn de fleste andre europeiske land. Lys er også noe av det vi nordmenn bruker for å skille en stillestående bil fra en som er i bevegelse.
NAF mener at EU- direktivet er svært uheldig for norske kjøreforhold. Heldigvis kan en overstyre automatikken.
Det er viktig at bilføreren passer på at bryteren står på ON, da vil baklysene lyse hele tiden. Eventuelt kan bryteren settes på AUTO, da vil lysene styres automatisk etter lysforholdene.

Se informasjonsvideo: TENK SIKKERHET BRUK LYS!