Trafikksikkerhetskomiteen i NAF avd. Bergen og Omegn ønsket å finne ut hvordan DAB-dekningen var på strekningen Bergen-Voss, E16. I slutten av mai 2018 at vi tok turen til Voss med radioen stilt inn på DAB1 og RIKS P4.  Radiosendingene falt ut i 14 av 33 tunneler når ruten gikk via Nesttun til Voss. Hjemturen gikk via Åsane og sendingene falt da ut i 15 av 41 tunneler.

Det er skremmende at DAB-dekningen er så dårlig. I løpet av den senere tid har det gått flere ras på strekningen. Det er forbundet med risiko å kjøre denne strekningen, særlig med tanke på at denne veien har høy trafikkbelastning og er hovedveien mellom Bergen og Oslo (vest-øst).

Nå har det gått noen måneder siden turen til Voss. Er DAB- dekningen blitt bedre siden da? Får de som bor i rasutsatte områder nødvendige meldinger når de befinner seg i en av de mange tunnelene? Vi går mot vår og mange utfartshelger. Trafikktettheten vil i helgene øke vesentlig fremover. Det er derfor viktig at det er full DAB- dekning i alle tunellene denne veien.

Oversikt DAB-dekning