To av tre kvinner og en av tre menn svarer at de er engstelige for å kjøre bil om vinteren. – Det er viktig å ha respekt for det å kjøre bil, men det må ikke bli slik at mange har angst for bilkjøring, sier Morten Fransrud, fagansvarlig i NAF Trafikktrening. 

Tallene fra undersøkelsen Respons Analyse har utført for NAFs magasin Motor, viser at vinterføre er noe mange har respekt for. Det som fryktes mest er å miste kontrollen over bilen på glatt føre. 71 prosent svarer at de er redde for dette, og det er de yngste sjåførene (18-24 år) som frykter dette mest. 86 prosent av de yngste bilførerne frykter å miste kontrollen over bilen.

- De yngste er de med minst erfaring. At så mange unge er redd for å miste kontrollen over bilen på glatta, viser også en holdningsendring fra tidligere. Det kan se ut til at den siste endringen i føreropplæringen har begynt å gi effekt, sier Fransrud. 

Andre ting folk frykter på vinterveiene er dårlig vær og sikt (35 prosent), mens 28 prosent er redde for å møte trailere eller andre større kjøretøy. 

Så å si alle bilister i undersøkelsen sier at de tar spesielle hensyn når de kjører på vinterføre. 88 prosent sier de reduserer farten og 81 prosent sier de holder større avstand til bilen foran. - Dette er veldig gode tall som viser at norske bilførere i det store og hele tar hensyn til det føret de kjører på, mener Morten Fransrud.

Dessverre viser antall utforkjøringer at mange førere ikke tar nok hensyn. Målinger av gjennomsnittshastigheten på hovedveiene som er saltet, viser at folk kjører nesten like fort på vinteren som på sommeren. - Det er ikke godt nok. Den gode 3-sekundersregelen er en bra huskeregel på sommerføre, men på vinterføre må en ha vesentlig større avstand, avslutter Morten Fransrud. 

De farligste vinterveiene
NAFs magasin Motor har avdekket de farligste vinterveiene i Norge. De fire veiene der flest mennesker har mistet livet de siste fem vintrene, er E39 i Hordaland, RV3 i Hedmark, RV2 i Hedmark og E6 i Nordland. 

Artikkelen i sin helhet kan leses her  Her kan dere lese hvilke tiltak NAF mener er viktige og riktige for å øke sikkerheten og fremkommeligheten på norske veier.