Mange av våre medlemmer er uvitende om at NAF er en uavhengig, medlemsstyrt forbruker- og interesseorganisasjon. Vår oppgave er å ivareta medlemmenes behov som trafikant, og tilby et attraktivt fellesskap med gunstige fordeler.

Den frivillige delen av organisasjonen med tillitsvalgte er grunnfjellet i NAF og består av entusiastiske medlemmer som bruker av sin fritid for å engasjere seg i ulike interesseområder for NAF.

Vi ønsker en sterk medlemsstyrt organisasjon med aktivt eierskap. Det betyr en demokratisk styrt organisasjon der medlemmene velger sine representanter via årsmøtet i lokalavdelingen, som også utpeker sine delegater til NAFs øverste styrende organ, Landsmøtet.

Derfor ønsker vi oss flere aktive medlemmer som ønsker å ta del i arbeidet for økt trafikksikkerhet.

NAF avd. Bergen og Omegn er landets nest største lag  som gjennom sin Trafikksikkerhetskomité, Kjøretekniskkomité, Seniorkomité, Ungdomskomité og MC komité jobber for økt trafikksikkerhet.

Norges Automobil-Forbund og norske bilister er uløselig knyttet sammen. I snart 100 år har vi vært en forkjemper for trafikantenes interesser i samfunnet og NAF tenker alltid nytt. Vår historie, kunnskap og erfaring hjelper oss å være løsningsorienterte slik at vi kan finne nye måter å hjelpe våre medlemmer på. Vi mener at alle trafikanter fortjener et trafikksikkert miljø å bevege seg i, enten man er bilist, syklist, fotgjenger, mopedist, kollektivbruker eller MC kjører. Trygg, effektiv og enkel hverdagsreise for alle trafikanter er viktig og derfor er vi en organisasjon som også ivaretar medlemmer uten egen bil og tilbyr medlemskap uten veihjelp.

 Det er medlemmene som kjenner sitt nærmiljø best og vi vil at du skal ta kontakt med oss.

Det nærmer seg påske og vi ønsker at våre medlemmer skal ha et best mulig utgangspunkt for en trygg påskeutfart.

ONSDAG 5. APRIL holder NAF senteret i Fyllingsdalen, Spelhaugen 4,

åpent for gratis kontroll av dekk, bremser og lys for våre medlemmer

fra kl. 17.00 – 20.00

Vi serverer kaffe og vafler. Hjertelig velkommen !

NAF avd. Bergen og omegn har gode samarbeidspartnere som gir  medlemsrabatter, ny samarbeiderspartnener er Sykkelsenteret som kampanjetilbud i April.  Flügger farve har et spesial tilbud i perioden 20.- 22. april 2017

                              Vennlig hilsen

                                             

                              Daglig leder NAF Bergen og Omegn