Årets vertsavdeling var NAF avd. Oslo og Omegn og det var derfor både kjekt og naturlig at Ordfører Fabian Stang, og leder i NAF avd. Oslo og Omegn Arild Christiansen ønsket forsamlingen av delegater velkommen. 

Landsmøtet forløp seg over to dager, og delegater fra hele landet var samlet for å representere sine medlemmer i NAFs høyeste organ. 

Møtet ble holdt på Holmenkollen Park Hotel i Oslo der NAF var synlig både innenfor og utenfor det fasjonable hotellet.  

NAF avd. Bergen og Omegn hadde 4 delegater tilstede samt to ansatte som observatører. Det ble tid til sosial hygge både før og etter landsmøtet.
 

NAF testevogn 

NAF sin fantastiske nye testevogn ble presentert og demonstrert utenfor hotellet. Et helt unikt kjøretøy som er godkjent for utføring av EU kontroll på bil. Testevognen skal benyttes i områder uten NAF testestasjoner, slik at vi imøtekommer medlemstilbudene også der. 

NAF resolusjon 

Under landsmøtet kom NAF frem til en resolusjon der det pekes på to grunner til tregheten i bygging av vei og bane - les hele artikkelen om resolusjonen her