NAF ønsker å få satt opp permanente blinkende lys ved spesielt utsatte fotgjengerfelt, og anser dette som en billig og effektiv måte å gjøre fotgjengerfelt med trafikksikre på. Statens vegvesen er dessverre ikke enig, og tviler på at lysene vil bli tatt i bruk med det første. Lysene blinker når noen vil over feltet, og intensjonen er selvsagt å gjøre overgangen tryggere for de myke trafikantene. Per Storli fra Trafikksikkerhets komiteen i NAF gikk i media for å få oppmerksomhet rundt saken, og for å påvirke myndighetene til å snu.  

Hele artikkelen finner du her.