For andre år på rad har teatergruppen «Laffen og Kikka» vært på turne på skoler i fylket med trafikkteater-forestillingen «Ville veier og vrange skilt». 10 skoler i fylket har fått besøk av trafikkteateret.  - Sponsingen av forestillingene er et ledd i NAF avd. Bergen og Omegn sitt kontinuerlige arbeid med trafikkopplæringen av de yngste barna sier Giske Eggen, daglig leder i NAF avd. Bergen og Omegn.

Tirsdag 17.november fikk Skjold skole og Søreide skole besøk av teatergruppen og NAF,  1 - 4 trinn på Skjold Skole og 1 - 2 trinn + Søreidtunet barnehage på Søreide skole. Elevene fikk se en fengende forestilling der ungene trekkes inn i gjenkjennelig trafikksituasjoner som de møter i hverdagen. Med alvor og skjemt, sang og musikk settes det fokus på skilt, trafikklys, refleksbruk, busskultur og utfordringer som må takles av alle trafikanter.  NAF benyttet også anledningen til å dele ut reflekser og informerte om viktigheten av å bruke refleks.

Trude Høgh, avdelingsleder på Søreide skole var svært fornøyd med forestillingen og beskrev den som svært relevant for målgruppen da mange av elevene går til skolen og må krysse veien. 1 trinn har gå - prøve hver høst, og forestillingen passet derfor godt inn nå med hensyn til temaet.

Kjetil Sjo, avdelingsleder på Skjold skole beskrev forestillingen som morsom, variert og lærerik og poengterte at trafikkopplæring er blitt ekstra relevant nå som 1 - 4 trinn også har lov til å sykle eller bruke løpehjul til skolen.

Den interaktive teaterforestillingen ble produsert på bestilling fra 0-visjonsprosjektet, NAF og Trygg Trafikk i Søgne og Songdalen. Etter det har ”Laffen og Kikka” turnèrt land og strand rundt for å bidra til trafikksikkerhets-opplæring blant de yngste med støtte fra FTU, Trygg Trafikk og lokale NAF-avdelinger. Skuespillere er Leif Fjelldal og Christel Aas. De er også ansvarlig for tekst og musikk.

NAF avd. Bergen og Omegn har som målsetning å sponse forestillingen også i 2016.