Det oppstår ofte køkaos i Bergen når det skjer en ulykke eller et uhell, og for å unngå kø og trafikkfarlige situasjoner må poilitiet rekvirere en bergingsbil. På grunn av utgiftene dette innebærer så utsetter politiet varslingen for å sikre at det ikke dreier seg om falsk alarm. I bilbergingsbransjen er det bred enighet om at det er vaslingen som er problemet, da bilbergerne er blant de siste som får beskjed. Nå tilbyr bilbergingsselskapene NAF, Viking og Falck, politiet fakturafri i tre måneder for at politiet skal varsle dem tidligere. Dersom bilbergerne varsles tidligere er de sikre på at det vil bli mindre kø. De neste tre månedene vil gi oss svaret på om dette stemmer.

Les hele artikkelen i BA her