NAF avd. Bergen og Omegn arrangerte refleksaksjon på Hjellestad skole  i samarbeid med politiet og Trafikksikkerhetsgruppen på Hjellestad skole. Dagen startet med utdeling av reflekser langs skoleveien, med god hjelp fra skolens elevpatrulje, Elevpatruljen står ved to knutepunkter hver dag for å hindre at biler kjører opp til skolen i skoletiden - et veldig bra tiltak fra skolen sin side. 

Etter utdeling av reflekser holdt NAF innlegg for elevene i grupper 1-3 klasse, 4-5 og 6 og 7 klasse. Daglig leder Giske Eggen holdt en presentasjon om viktigheten av å bruke refleks, hvordan bruke refleks på riktig måte, og oppfordret samtlige til å passe på at hele familien bruker refleks. Budskapet var "Bli sett bruk refleks!" Synlighet i mørket er livsviktig og det er viktig at barna kjenner til konsekvensene dersom de ikke er synlig i trafikken. Det ble også vist videoer som støttet opp under budskapet.

Politiet ved Politibetjent Tone Breivik, og Politihøyskolestudent Maria Lende holdt også en apell der de satte fokus på trafikksikkerhet og spesielt viktigheten av å ha lys på sykkelen og faktisk bruke det. 

Etter samlingen ble det delt ut reflekser til samtlige elever, det ble tilsammen delt ut over 600 reflekser. 

Rektor Eli Stange var godt fornøyd med aksjonen og takket for bidraget i kampen for trygge og trafikksikre elever. 

NAF avd. Bergen og Omegn planlegger ny refleksaksjon neste høst og ber de skoler som ønsker besøk om å ta kontakt.