E16 mellom Bergen og Voss har lenge vært et av Norges farligste veistrekninger. Veien knytter øst og vest sammen, men er også en viktig lokalvei og hovedinnfartsåre til Bergen for hele Hordaland fylke.  

Lørdag 17. august aksjonerer ni NAF-avdelinger langs strekningen. Bli med og vis politikerne hvor viktig ny E16 er for alle som bor og ferdes langs veien!  

Vår forventning til politikerne er klare 

 • Prosjektet må ikke utsettes 
 • Kostnadskutt må ikke føre til at standarden går ned  
 • Vei og bane må bygges sammen som planlagt 
 • Hele strekningen må gjennomføres, ikke bare første byggetrinn Arna-Stanghelle 

Det kommer engasjerte NAF-medlemmer fra hele Vestlandet for å støtte aksjonen og bidra til å at våre krav blir hørt.  

Her finner du oss under aksjonen 

NAF vil stå på følgende steder, lørdag 17. august mellom kl13 og 15. Velkommen innom for en prat og for å vise din støtte!  

 • Rasteplassen ved Trengereidkrysset 
 • Dale trafikksenter og over veien ved Dale Outlet  
 • Rasteplassen ved Evanger (Holemarki) 
 • Vinje v/ «gamlameieriet»  
 • Rasteplassen på Kvåle 

Før sommeren ba NAF folk melde inn til oss om farlige veistrekninger. Som en del av trafikksikkerhetsarbeidet vårt i kampanjen Med hjertet i halsen søker vi kunnskap om hvor folk mener veiene er utrygge. E16 Bergen- Voss var enkeltstrekningen strekningen med suverent flest innmeldte saker.

Alle kjenner vi til farlige veistrekninger.

Slik jobber vi for tryggere veier!

 

Tilbakemeldingene er tydelige:  

 • «Landets farligste veistrekning, som politikerne snakker om å gjøre noe med, men bare utsetter» 
 • «Trafikken øker, men pengene til å ruste opp uteblir» 
 • «Føler at det kan komme skred når som helst».  

Lovnader må overholdes 

Dette er bare tre av over 50 varsler som ble meldt inn i løpet av noen få uker. Tilbakemeldingene fra folk er tydelige på at utbygging av E16 er på overtid, og at de kjenner utryggheten hver gang de setter seg i bilen og kjører. Med aksjonen viser vi at det er en klar forventning fra alle NAFs avdelinger på Vestlandet om at Samferdselsminister Jon Georg Dales lovnader om at prosjektet skal realiseres, blir overholdt.  

Kontaktperson for aksjonen er Liv Røssland, Daglig leder i NAF avd. Bergen og Omegn: liv.rossland@naf.no   

I tillegg til aksjonene mellom Bergen og Voss vil vi også aksjonere tre steder på Østlandet samme dag.