Hver eneste dødsulykke blir nøye gransket av Statens vegvesen, og hver region har en ulykkesanalysegruppe bestående av lege, eksperter på kjøretøy, trafikk og veg. Hver stein blir snudd for å forstå hvorfor ulykken skjedde og hvorfor konsekvensene ble som de ble, og hva som kan forhindre liknende ulykker. Dette er vesentlig informasjon som bør belyses i en rettssak, uavhengig av hvilken skyld tiltalte har i saken.

I vegen og vi Nr.1 2014 kan du lese alt om hvordan Ulykkesanalysegruppen (UAG) jobber med dødsulykker fra A til Å. Ulykkesdatabasen inneholder 1549 dødsulykker (2005-2012). NAF mener at som et ledd i prosessen burde rapporten automatisk gå til politiet der det blir tatt ut tiltale - ikke bare dersom politiet ber om bistand i saken.