Tirsdag 11.mars kl 19:30 holdes der årsmøte for NAF avd. Bergen og Omegn på NAF senteret i Fyllingsdalen. Alle medlemmer er velkommen til å delta, og kan levere inn forslag til saker til behandling innen 25. februar. Forslag sendes til bergenogomegn@naf.no

Til behandling er :
Årsberetningen
Regnskap 2013
Budsjett 2014
Inkomne saker 
Valg

Alle medlemmer er velkommen.