NAF avd. Bergen og Omegn mener denne veistrekningen sammen med bygging av Nordhordlandstunnelen må prioriteres.