Det har ikke manglet på lovnader om prioritering av den rasutsatte europaveien. Overraskelsen var derfor stor da regjeringen varslet utsettes i Nasjonal transportplan. Veistrekningen mellom Bergen og Voss er svært ras og ulykkesutsatt og har krevd svært mange. At ikke flere liv har gått tapt er ren flaks og en 17 års utsettelse er helt uakseptabelt. Stortinget må sørge for at E-16 Bergen Voss opprioriteres.