Det er 25 år siden Nordhordlandsbroen ble åpnet og fortsatt er Nordhordlandstunnelen på «tegnebrettet». For 25 år siden var Nyborgstunnelen (Nordhordlandstunnelen) en viktig forutsetning for broen, det er den fortsatt. En fornuftig beslutning som ikke er blitt mindre fornuftig med årene.

Endrede planer og nye momenter har stadig vekk skjøvet på byggingen av denne viktige tunnelen. Det nyeste er planprosessen om tilkopling mot ny ringveg øst via Arna.

Utbedringen av veien i Åsane nord må gjennomføres helt uavhengig av hvilken trase som blir valgt for ringveg øst.

Trafikksystemet i området er i ferd med å bryte sammen, noe som krever at veien i Åsane nord må utbedres NÅ.