NAF avd. Bergen og Omegn mener at nye og viktige prosjekter som knytter kommunene sammen vanskelig kan bli et effektivt og forutsigbart riksveinett for regionen hvis all gjennomgangstrafikk fortsatt skal gå via Danmarksplass og Nygårdstangen.