Som del i trafikksikkerhetsarbeidet ønsker avdelingen å sette fokus på trygge skoleveier. Avdelingen har i den sammenheng laget en perm som er ment som et hjelpemiddel for foreldregrupper (FAU), skoler og andre interesserte, til bruk i deres arbeid for tryggere skoleveier.

Med denne permen er det vårt ønske å kunne tilby et redskap som kan tilpasses etter behov, men som også er et hjelpemiddel i arbeidet for å sikre gode skoleveier. 

Permen "Trygg skolevei et ansvar for alle" kan tilbys i hard copy ved henvendelse til avdelingen.