Adresse: Åsane, Liamyrane 6, 5132 Nyborg Tlf: 55 18 84 50
Adresse: Minde, Conrad Mohrs veg 7, 5068 Bergen Tlf: 55 27 37 47

For mer informasjon se deres hjemmeside.