Åsane, Liamyrane 6, 5132 Nyborg Tlf: 55 18 84 50
Minde, Conrad Mohrs veg 7, 5068 Bergen Tlf: 55 27 37 47
Nesttun, Fanaveien 13, 5221 Nesttun, Tlf. 55 13 34 30,
Drotningsvik, Drotningsviksveien 132, 5179 Godvik,Tlf. 55 50 05 20,

For mer informasjon se deres hjemmeside.