Adresse: Kanalveien 88, 5068 Bergen. Tlf: 09500

For mer informasjon se deres hjemmeside.