Adresse: Knarrevik Næringspark, 5355 Knarrevik. Tlf 09700

Medlemmer må ringe kundesenteret for å få rabatt - ingen rabatt ved bestilling over nett. 

For mer informasjon se deres hjemmeside.