Adresse: Breiviksveien 42, 5035 Bergen. Tlf: 55 39 58 80.

For mer informasjon se deres hjemmeside.