Avdelingen har ca. 60 aktive tillitsvalgte organisert i komiteer som bidrar til å gjøre Bergensområdet til et tryggere og bedre sted å være trafikant. Vi har Trafikksikkerhetskomite, MC-komite, senior-komite, ungdomskomite og Kjøreteknisk komite. Komiteene gjennomfører aktiviteter som glattkjøringskurs, trafokksikkerhetsaksjoner, våroppfriskingskurs for MC, temakvelder og andre arrangement for NAF-medlemmer i vårt område. 

Trafikksikkerhetsarbeid er høyt prioritert i NAF, og vi ser med stor uro på alle ulykkene som skjer på veiene våre. Vi har derfor stort fokus på tiltak som kan bidra til å redusere antall hendelser. Vi arrangerer refleksaksjoner på skoler, har seniortrafikant-kurs, arrangerer glattkjøringskurs for busser, egne ungdomskurs samt en Åpen dag på øvingsbanen der alle kan få teste egen bil under kyndig veiledning fra våre instruktører.

Veistandarden i vårt område burde vært bedre. Vi i NAF vil utøve trykk på våre politikere for å få ekstra bevilgninger, slik at både vedlikehold og nybygging kan prioriteres.