Seniorkomiteen ble opprettet 24.10.2000

Komiteen samles 2. tirsdagen i hver måned, bortsett fra feriemånedene juni/juli 
Per i dag har komiteen ca 40 registrerte seniorer. Det varierer med oppslutningen på hver samling, men ligger et snitt på 20. Møtetid fra klokken 1800 til ca 2030.

Komiteen har som oftest en foredragsholder på møtene, med varierte temaer.
Diskusjonen kan gå livlig for seg blant deltagerne, fra reiser, politikk og samferdsel.
I samarbeid med seniorene lages det en aktivitetsliste, slik at alle kan komme med ønsker om hva komiteen skal ta opp framover.

Den store satsingen fremover er oppfriskningskjøretime for NAF pensjonister over 70+.

Dersom du/dere er NAF medlem og ønsker å være en del av seniorkomiteen, er du/dere hjertelig velkommen. Under møtene blir det servert kaffe samt noe å bite i. Alder hos deltagerne er fra 57 til langt over 80 år.